"Svaki je uspjeh trijumf upornosti."

SIGMUND GRAFF, dramski pisac i novelist (Njemačka)