"Bez obzira na ono što čini, svako na Zemlji uvijek igra glavnu ulogu u Povijesti Svijeta - život je zaista darežljiv prema onom tko živi svoju osobnu legendu."

Paulo Coelho, književnik (Brazil)

Po završetku uspješne sportske karijere Damir se posvetio završetku Više ekonomske škole „Dr. Mijo Mirković“, gdje je i diplomirao 1990. godine.

Naime, zbog velikih sportskih zahtjeva i napora trenažnih procesa tu školu nije uspio završiti tijekom sportske olimpijske karijere.

Po povratku u rodni Zagreb položio je razliku od 15 ispita i nastavio 7. stupanj Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, te diplomirao 1994. godine – smjer trgovina.

I. Magisterij

Ulaskom u Sabor Republike Hrvatske Damir Škaro se, kao odgovorna osoba svjesna svojih mana i vrlina, odlučio educirati za ono za što je izabran, te se 1997. godine upisao na Poslijediplomski studij – smjer marketing.

Za magistarski je rad odabrao temu: „Primjena marketing koncepcije u politici“ koju je uspješno obranio pred komisijom:

  • Prof.dr.sc. Stjepan Bratko – predsjednik komisije
  • Prof. dr.sc. Fedor Rocco – član, profesor emeritus Sveučilšta u Zagrebu
  • Prof. dr. sc. Tanja Kesić – član

Postavši magistar ekonomskih znanosti, Damir Škaro je 1999. godine napisao prvu znanstvenu knjigu o političkom marketingu u Republici Hrvatskoj pod nazivom „Politički marketing 21. stoljeća“, nakon čega je napisao i svoju drugu knjigu “Velikani Hrvatskog sporta” – s podnaslovom “Sport i sportaši u promociji Republike Hrvatske”.

II. Doktorska disertacija

Uz objavu spomenute knjige i nekih znanstvenih radova u časopisu „Ekonomski pregled“ s međunarodnom recenzijom, te sa stečenim statusom magistra ekonomskih znanosti Damir je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu prijavio doktorsku disertaciju na temu „Upravljanje sustavom financiranja Olimpijskih igara“.

Nakon predanog i iscrpnog istraživanja diljem svijeta, koje je trajalo čak punih 7 godina, Damir je 14. srpnja 2009. godine pred povjerenstvom za obranu doktorske disertacije uspješno obranio svoj znanstveni rad i tako postao doktor ekonomskih znanosti.

Povjerenstvo su sačinjavali:

  • Prof. dr. sc. Halid Konjhodžić, redoviti profesor Sveučilišta u Dubrovniku
  • Vladimir Stipetić, akademik i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu
  • Dr. sc. Josip Deželjin, profesor emeritus Sveučilišta u Rijeci
  • Prof. dr. sc. Mirko Puljić, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
  • Prof. dr. sc. Ivan Boras, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Rijeci

 

"Tko želi nešto naučiti naći će način, a tko ne želi naći će - izgovor."

Pablo Picasso, slikar, kipar i inovator, jedan od najvećih umjetnika u povijesti