"Knjiga je vrijednija od svih spomenika i od svih grobnica, jer ona sama gradi spomenike,...u srcu onog tko je čita."

L. A. FEUERBACH, filozof (19.st., Njemačka)

I. Sport u vremenu globalizacije (sport i kapital)

Riječ autora:

“Ova se knjiga bavi fenomenom razvoja sporta u kontekstu njegove profesionalizacije, komercijalizacije i globalizacije, u kojem je sport od igre i zabave postao vrlo važnom ekonomskom djelatnošću i sastavnicom BDP-a. U ovoj knjizi, kroz poglavlja fusnote, grafove i tablice prikazane su promjene u sportu kako ih je tretirala ekonomska znanost.”

Koautor:

 • Akademik Vladimir Stipetić – profesor emeritus

Urednik:

 • Goran Trbojević, dipl. iur. 

Knjiga  „Sport u vremenu globalizacije“, izdana je 2016. godine uz visoko pokroviteljstvo:

 • Hrvatskog olimpijskog odbora
 • Hrvatskog kluba  olimpijaca

Knjigu su recenzirali:

 • Prof. dr. sc. Slaven Letica – sociolog i publicist
 • Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Mladen Verdiš – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Ivo Andrijanić – professor emeritus, DIU Libertas
 • Dr. sc. Mario Ančić – Credit Suisse Associate, New York

II. Management Olimpijskih igara

Riječ autora:

“Od ideje do realizacije ove knjige prošlo je desetak godina. Želja mi je bila da, kao aktivni sportski djelatnik, te kao osvajač europskih i svjetskih olimpijskih odličja, svojim malim doprinosom pomognem u izgradnji velikog sportskog ugleda i imidža Republike Hrvatske.”

Urednik:

 • Akademik Vladimir Stipetić – profesor emeritus

Knjiga  „Management Olimpijskih igara“, izdana je 2012. godine uz visoko pokroviteljstvo:

 • Hrvatskog olimpijskog odbora.
 • Hrvatskog kluba  olimpijaca

Knjigu su recenzirali:

 • Prof. dr. sc. Halid Konjhodžić – redoviti profesor Sveučilišta u Dubrovniku
 • Prof. dr. sc. Josip Deželjin – profesor emeritus Sveučilišta u Rijeci

III. Velikani hrvatskog sporta

Riječ autora

“U neovisnoj hrvatskoj državi sport je višestruko dokazano najuspješniji proizvod s oznakom “Made in Croatia”. Tako je bilo, tako jest i tako će biti. To je ujedno znak da će ova knjiga doživjeti još mnoge zlatne dopune na veliku radost i zadovoljstvo svih prijatelja sporta, te na čast i ponos hrvatske nam domovine.

Knjiga  „Velikani hrvatskog sporta“ s podnaslovom „Sport i sportaši u promociji Republike Hrvatske“, izdana je 2001. godine uz visoko pokroviteljstvo:

 • Ministarstva prosvijete obrazovanja i sporta
 • Hrvatskog olimpijskog odbora.

Knjigu su recenzirali:

 • Prof. dr. sc. Slaven Letica – sociolog
 • Prof. dr. sc. Mato Baroluci – tadašnji dekan Kineziološkog fakulteta
 • G. Vilko Luncer – povjesničar sporta i  novinar
 • Prof.dr.sc. Fedor Rocco – profesor emeritus Sveučilšta u Zagrebu
 • Mr.sc. Darko Draženović – tadašnji urednik sportske redakcije «Večernjeg lista»
 • Krešo Kristić – profesor, povjesničar sporta

IV. Marketing u politici 21.st.

“Ova knjiga nastala je kao plod angažiranosti u radu Hrvatskog dražvnog sabora, ali i kao rezultat dobivenih spoznaja u vremenu pohađanja poslijediplomskog studija “Teorija i politika marketinga”. Pisati ovu knjigu bilo je doista teško i iz razloga što se tretirani problemi u njoj pojavljuju u znanosti kao posebna šira znanstvena područja, a i literatura u užem smislu je oskudna. Pri tome se moglo dogoditi da pojedina pitanja ili problemi ne budu obrađeni u apsolutnoj cjelini, te da vrhunski poznavatelji ove problematike ne budu zadovoljni.”

Urednik:

 • Prof. dr. sc. Fedor Rocco – profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

Knjigu su recenzirali:

 • Prof. dr. sc. Smiljko Sokol – sudac ustavnog suda RH i profesor Sveučilišta u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Slaven Letica – sociolog
 • Dr. sc. Dragomir Mađerić – predsjednik uprave Školske knjige

"Svaki čovjek je dijete svojih postupaka."

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, jedan od najvećih pisaca svjetske književnosti (16.-17.st., Španjolska)